Thuộc Bộ: 子[TỬ, TÍ]
Âm ON : ソン ゾン
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Sự tồn vong của đứa trẻ đc bao bọc che chở bởi bàn tay chéo ngang

KANJI LIÊN QUAN