Thuộc Bộ: 禾[HÒA] 子[TỬ, TÍ]
Âm ON : キ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
cây LÚA CON chỉ sống đc 1 QUÝ thôi...