Thuộc Bộ: 子[TỬ, TÍ]
Âm ON : ガク
Âm KUN : まな.ぶ
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Trẻ con(子) học trong trường.

KANJI LIÊN QUAN