Thuộc Bộ: 子[TỬ, TÍ] 系[HỆ]
Âm ON : ソン
Âm KUN : まご
Cấp độ : N2
Cách nhớ
đứa Bé có Liên Hệ huyết thống đích Tôn

KANJI LIÊN QUAN