Thuộc Bộ: 宀[MIÊN] 乇[]
Âm ON : タク
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi thích sống trong ngôi nhà của tôi