Thuộc Bộ: 宀[MIÊN] 女[NỮ, NỨ, NHỮ]
Âm ON : アン
Âm KUN : やす.い やす.まる やす やす.らか
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Người phụ nữ(女) trở nên rẻ mạt trong ngôi nhà

KANJI LIÊN QUAN