Thuộc Bộ: 宀[MIÊN]
Âm ON : カン
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Một viên chức chính phủ thì làm trong một ngôi nhà lớn.