Thuộc Bộ: 宀[MIÊN] 疋[SƠ, NHÃ, THẤT]
Âm ON : テイ ジョウ
Âm KUN : さだ.める さだ.まる さだ.か
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Hãy chọn ngày để chuyển nhà