Thuộc Bộ:
Âm ON : あ.てる -あて -づつ あたか.も
Âm KUN : エン
Cấp độ : N3
Cách nhớ
chơi Oản(腕) tù tì nhưng thiếu Nguyệt(月) nên phân công Uyên "Uyển chuyển" vào chơi thay

KANJI LIÊN QUAN