Thuộc Bộ: 宀[MIÊN] 玉[NGỌC, TÚC]
Âm ON : ホウ
Âm KUN : たから
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Viên ngọc cất trong nhà là bảo bối