Thuộc Bộ: 宀[MIÊN]
Âm ON : ジツ シツ
Âm KUN : み みの.る まこと みの みち.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Dưới mái nhà Thực sự có 3 người