Thuộc Bộ: 宀[MIÊN] 各[CÁC]
Âm ON : キャク カク
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Các vị khách đang ngồi trong nhà