Thuộc Bộ: 宀[MIÊN] 至[CHÍ]
Âm ON : シツ
Âm KUN : むろ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Tôi ở trong phòng của tôi vào thứ bảy (土).

KANJI LIÊN QUAN