Thuộc Bộ: 宀[MIÊN]
Âm ON : ガイ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Sinh thêm miệng ăn trong nhà là cái hại