Thuộc Bộ: 宀[MIÊN] 谷[CỐC, LỘC, DỤC]
Âm ON : ヨウ
Âm KUN : い.れる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
chị Dung thích dục trong nhà