Thuộc Bộ: 宀[MIÊN] 佰[BÁCH]
Âm ON : シュク
Âm KUN : やど やど.る やど.す
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Nhà trọ này có thể phục vụ 100 (百) người.