Thuộc Bộ: 宀[MIÊN] 畐[]
Âm ON : フ フウ
Âm KUN : と.む とみ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Triệu PHÚ là người ngồi trong nhà thôi, miệng nói một lời là kẻ hầu chạy ra RUỘNG làm việc hết