Thuộc Bộ: 宀[MIÊN]
Âm ON : カン
Âm KUN : さむ.い
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Trong một ngày lạnh , tôi đến nhà bạn và để lại dấu chân trên tuyết.