Thuộc Bộ: 宀[MIÊN] 祭[TẾ, SÁI]
Âm ON : サツ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Cảnh sát kiểm tra lễ tế trong nhà