Thuộc Bộ: 土[THỔ, ĐỘ, ĐỖ] 寸[THỐN]
Âm ON : ジ
Âm KUN : てら
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Nhìn kia,có một ngôi đền trên mặt đất