Thuộc Bộ: 道[ĐẠO, ĐÁO] 寸[THỐN]
Âm ON : ドウ
Âm KUN : みちび.く
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Phải Chỉ đạo đường đi bước tiến thì thốn lắm

KANJI LIÊN QUAN