Thuộc Bộ:
Âm ON : ショウ
Âm KUN : ちい.さい こ- お- さ-
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Khi bạn uốn cong chân tay của bạn, bạn nhìn nhỏ

KANJI LIÊN QUAN