Thuộc Bộ: 尸[THI] 句[CÚ, CÂU, CẤU]
Âm ON : キョク
Âm KUN : つぼね
Cấp độ : N3
Cách nhớ
CÂU CÚ đọc cho người chết phải có bố CỤC rõ ràng

KANJI LIÊN QUAN