Thuộc Bộ: 尸[THI] 由[DO]
Âm ON : カイ
Âm KUN : とど.ける -とど.け とど.く
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Một gói hàng được giao đến nhà tôi.

KANJI LIÊN QUAN