Thuộc Bộ: 山[SAN, SƠN] 石[THẠCH]
Âm ON : ガン
Âm KUN : いわ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đá dưới núi là nham

KANJI LIÊN QUAN