Thuộc Bộ: 山[SAN, SƠN]
Âm ON : ガン
Âm KUN : きし
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Bờ biển thì chẳng liên Can đến Núi

KANJI LIÊN QUAN