Thuộc Bộ: 鳥[ĐIỂU] 山[SAN, SƠN]
Âm ON : トウ
Âm KUN : しま
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Một con chim (鳥) đậu trên một ngọn núi(山) trên một hòn đảo.

KANJI LIÊN QUAN