Thuộc Bộ: 丶[CHỦ] 川[XUYÊN]
Âm ON : シュウ ス
Âm KUN : す
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Những dòng SÔNG ở các CHÂU lục đều có nhiều CÁT

KANJI LIÊN QUAN