Thuộc Bộ:
Âm ON : コウ ク グ
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là hình dạng của cái thước của người thợ thủ công

KANJI LIÊN QUAN