Thuộc Bộ: 工[CÔNG]
Âm ON : サ シャ
Âm KUN : ひだり
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Tôi đo thước với tay trái của tôi

KANJI LIÊN QUAN