Thuộc Bộ: 羊[DƯƠNG]
Âm ON : サ
Âm KUN : さ.す さ.し
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Con Dê làm việc sai trái

KANJI LIÊN QUAN