Thuộc Bộ: 己[KỈ]
Âm ON : カン ケン
Âm KUN : ま.く まき ま.き
Cấp độ : N2
Cách nhớ
2 người kỉ niệm nhau quyển sách

KANJI LIÊN QUAN