Thuộc Bộ: 巾[CÂN]
Âm ON : フ
Âm KUN : ぬの
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Cái khăn vải của BỐ nhớ treo nên phải

KANJI LIÊN QUAN