Thuộc Bộ: 刂[ĐAO] 帚[TRỬU, CHỬU]
Âm ON : キ
Âm KUN : かえ.る かえ.す おく.る とつ.ぐ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Chim nhạn trở lại với tổ của chúng

KANJI LIÊN QUAN