Thuộc Bộ: 尚[THƯỢNG] 吊[ĐIẾU]
Âm ON : ジョウ
Âm KUN : つね とこ-
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Dưới ngôi nhà nhỏ người ta THƯỜNG cầm khăn lau miệng.

KANJI LIÊN QUAN