Thuộc Bộ: 巾[CÂN] 冒[MẠO, MẶC]
Âm ON : ボウ モウ
Âm KUN : ずきん おお.う
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Miếng vãi che mắt khỏi ánh nắng mặt trời là cái mạo

KANJI LIÊN QUAN