Thuộc Bộ: 巾[CÂN] 畐[]
Âm ON : フク
Âm KUN : はば
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đo chiều rộng của cánh đồng thì thì lấy cái CÂN đai, 1 lần đo miệng hô lên 1 tiếng

KANJI LIÊN QUAN