Thuộc Bộ: 干[KIỀN, CAN, CÀN, CÁN]
Âm ON : ヘイ ビョウ ヒョウ
Âm KUN : たい.ら -だいら ひら ひら-
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Cái cưa bây giờ thì bằng phẳng

KANJI LIÊN QUAN