Thuộc Bộ: 幺[YÊU] 力[LỰC]
Âm ON : ヨウ
Âm KUN : おさな.い
Cấp độ : N2
Cách nhớ
LỰC YẾU chỉ là bọn trẻ thơ ẤU

KANJI LIÊN QUAN