Thuộc Bộ: 幺[YÊU] 戍[THÚ]
Âm ON : キ
Âm KUN : いく- いく.つ いく.ら
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người qua 2 lần yêu biết BAO NHIÊU cho đủ

KANJI LIÊN QUAN