Thuộc Bộ: 广[NGHIỄM, YỂM, QUẢNG, QUÁNG] 厶[KHƯ]
Âm ON : コウ
Âm KUN : ひろ.い ひろ.まる ひろ.める ひろ.がる ひろ.げる
Cấp độ : N4
Cách nhớ
"Đây là ngôi nhà của tôi.Rộng,phải không nào?"

KANJI LIÊN QUAN