Thuộc Bộ: 广[NGHIỄM, YỂM, QUẢNG, QUÁNG] 廿[NHẬP, CHẤP] 又[HỰU]
Âm ON : ド ト タク
Âm KUN : たび -た.い
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Tay của bạn sẽ cảm thấy ấm áp hơn khi 21 độ trong một ngôi nhà

KANJI LIÊN QUAN