Thuộc Bộ: 弋[DẶC] 工[CÔNG]
Âm ON : シキ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Đây là lễ cưới của tôi

KANJI LIÊN QUAN