Thuộc Bộ: 八[BÁT]
Âm ON : テイ ダイ デ
Âm KUN : おとうと
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Em trai tôi đang chơi với cái cung(弓).

KANJI LIÊN QUAN