Thuộc Bộ: 弓[CUNG]
Âm ON : キョウ ゴウ
Âm KUN : つよ.い つよ.まる つよ.める し.いる こわ.い
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Cả hai loài bọ cánh cứng (虫) và mũi tên (弓) đều mạnh mẽ

KANJI LIÊN QUAN