Thuộc Bộ:
Âm ON : トウ
Âm KUN : あ.たる あ.たり あ.てる あ.て まさ.に まさ.にべし
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Một mũi tên đâm vào đích

KANJI LIÊN QUAN