Thuộc Bộ: 彳[XÍCH] 殳[THÙ]
Âm ON : ヤク エキ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Nhiệm vụ của tôi là để mang một hòn đá.

KANJI LIÊN QUAN