Thuộc Bộ: 彳[XÍCH] 皮[BÌ]
Âm ON : ヒ
Âm KUN : かれ かの か.の
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi đã cố gắng để nắm tay anh ta, nhưng anh ấy đi đi.

KANJI LIÊN QUAN