Thuộc Bộ: 彳[XÍCH] 寺[TỰ]
Âm ON : タイ
Âm KUN : ま.つ -ま.ち
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Tôi sẽ đợi bạn trên con đường ở phía trước ngôi đền(寺)

KANJI LIÊN QUAN