Thuộc Bộ: 彳[XÍCH]
Âm ON : ゴ コウ
Âm KUN : のち うし.ろ うしろ あと おく.れる
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Một người đang đi trở lại trên đường phố.

KANJI LIÊN QUAN